جوملا،سیستم،سامانه،مدیریت،محتوا،مقاله،مطلب،چرا،ساماندهی،سایت،وب سایت،وبلاگ،فروشگاه،انجمن،مناسب،نقاط،ضعف،قوت،بد،خوب،دلیل،CMS