بک،فرانت،اند،بک اند،فرانت اند،دولوپر،توسعه دهنده،سازنده،ساختار،سایت،برنامه نویس،Back،Front،End،معنی،مفهوم،یعنی،سمت،سرور،کاربر،برنامه نویسی